นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เภตรา-สตูล

Ico48
แวะมาชมภาพ +ให้กำลังใจ  ฝีมือไม่มีตกเลย มีแต่ดีขึ้นนะเรา *0*
เนื้อหาเต็ม: เภตรา-สตูล