นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การรับหนังสือเดินทาง(แทน)

Ico48
  • วันนี้ แข่งวอลเล่ย์ระหว่างคณะ สนุกค่ะ คิดถึงน้องที่อยู่ แบงคอก