นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เอกสารประกอบการประชุมQMR หน่วยงานสนับสนุน

Ico48
เค้าลิงค์จาหน้าเว็บ http://www.qa.psu.ac.th/qmr-semi.html ให้แล้วนะ คิคิ ^^v