นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เปิดไฟล์นามสกุล .pptx ด้วย Microsoft Office 2003

Ico48

สวัสดีครับ

ผมใช้แต่ OpenOffice เคยมีท่านอื่นใช้ MS Office Word 2007 ส่งไฟล์ .docx มาให้

ผมสามารถเปิดอ่านแก้ไขด้วย OpenOffice Writer ได้

ตามปัญหาข้างบนนี้ ผมสงสัยครับว่า OpenOffice Impress 3.0.1 จะช่วยแก้ปัญหาได้ไหม หันมาใช้ OpenOffice กันเถิด

ครับ

(^_^)

สงกรานต์