นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จุดเริ่มต้นงานวิจัยไบโอดีเซล

Ico48
  • น่าปลื้มใจ น่าปลื้มใจ...ปรบมือดังๆ ให้คุณรภัสด้วยค่ะ...
  • และก็ต้องให้กำลังใจคนไบโอดีเซลในยุคต่อๆ มาจนปัจจุบันนี้ด้วยค่ะ...ทุกคนมีส่วนสร้างสิ่งดีๆ ให้กับสังคมนะคะ..