นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประโยชน์ของจุลินทรีย์ EM

Ico48
Micron (Recent Activities)
02 March 2009 15:53
#41769
ขอตอบคุณ  yut  หาซื้อได้ตามร้านขายวัสดุอุปกรณ์การเกษตร หรือ ร้านจำหน่ายปุ๋ย โดยทั่วไป