นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หลักการดำเนินชีวิตแบบมีเป้าหมาย

Ico48

"ก้าวย่างที่ยิ่งใหญ่   เกิดจากแรงบันดาลใจธรรมดา"

 

แวะมาทักทายค่ะ

^________^