นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เมื่อต้องทาบทาม...วิทยากรคนถัดไป

Ico48

     แวะมาเยี่ยมค่ะ  ไม่ได้เจอกันเสียนาน   เห็นจากภาพแล้ว  มาด...มั่น  กว่าเดิม  ( เอาจริง  เอาจัง มาดของการครุ่นคิด   พักเพื่อเตรียมทำงานต่อ) 

      ค่ะขอบคุณลูก  เพื่อนร่วมงาน และกาลเวลาที่ทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้......สำหรับการทำงาน

       และเราแต่ละคนก็มีคำตอบสำหรับตนเองว่า .......

งานเหล่านี้เราทำเพื่ออะไร .......  สุดท้ายอะไรคือปลายทาง........

       เราทุกคนอยู่ในวงจรชีวิตเดียวกัน 

       ทำงานด้วยความสงบเย็นค่ะ   เพื่อเดินไปสู่เป้าหมายร่วมกัน