นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นโยบายและการปฏิบัติการทำให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ของ ม.อ.

Ico48
ยาดม [IP: 192.168.100.112]
16 Febuary 2009 16:58
#41161

   ช่วยให้เห็นและเข้าใจระบบการศึกษายุคนี้มากขึ้น(ในฐานะผู้ปฎิบัติ)เมื่อไม่นิ่ง  ความสงบและสมาธิในการทำงาน การพิจารณาด้วยหัวใจที่ใคร่ครวญ  จากการลงกระทำ  เห็นผลที่เกิดขึ้นเต็มรอบของการสร้างและพัฒนาคนอยู่ตรงไหน  (หากเป็นปลากระป๋องออกจากโรงงานก็เปิดกระป๋องพิสูจน์คุณภาพได้)

    เข้าใจทุกฝ่าย.......แต่ชักสงสัย  !  เป้าหมายการศึกษาไทยใครกำหนด??????