นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นโยบายและการปฏิบัติการทำให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของ สกอ. ของ ม.อ.

Ico48

ผมไม่แน่ใจว่าการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีเช่นนี้ จะเป็นการหลอกลวงเชิงเอกสารหรือไม่? กล่าวคือตามเอกสารก็เขียนไว้อย่างหนึ่ง และทางปฏิบัติก็ไปอีกแบบหนึ่ง

เพราะเมื่อใช้หลักสูตรใหม่ กว่านักศึกษาจะจบก็อีก 4 ปี กว่าจะทำงาน กว่าจะประเมิน นั่นคือวงจรการประเมินผลต้องมากกว่า 5 ปีแน่ๆ แต่การปรับปรุงหลักสูตรคงต้องทำล่วงหน้าสัก 3 ปี (เพราะกระบวนการยาวมากกกก..) ดังนั้นก็นั่งเทียนเขียนหลักสูตรใหม่ตามความฝันของนักวิชาการอุดมศึกษา แล้วค่อยมาแก้ปัญหากันภายหลัง

เรื่องยุ่งๆ ของระบบ entrance ในปัจจุบันก็น่าจะมาจากนักวิชาการศึกษาแบบไทยๆนี่หรือเปล่าครับ??