นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อิดหื้อง่าวยะหยัง

Ico48
[IP: 192.168.100.112]
13 กุมภาพันธ์ 2552 21:22
#41093

แต่คนสมัยก่อนเขาคิดต่างไปอีกแบบนึง มีคนเล่าให้ฟังว่าคนเพชรบุรีแต่ก่อนเวลาจะปลูกต้นไม้ ไม่ว่าจะเป็นไม้ยืนต้นหรือไม้ผล เขาจะถ่องคาถาขณะกลบดินว่า พุทธัง ผลาผล นกเกาะได้บุญ คนกินเป็นทาน ธัมมัง...สังฆัง...ชาวบ้านแต่ก่อนเวลาทำนาก็ดี หรือปลูกต้นไม้ก็ดี เขาไม่ได้คิดถึงแค่ตัวเอง แต่เขาคิดถึงคนอื่นด้วย และบางกรณีคิดถึงคนอื่นเป็นอย่างแรกเลย ส่วนคิดถึงตนเองเอาไว้ที่หลัง การคิดถึงคนอื่นถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่ง ถ้านกมากินก็เป็นบุญ ถ้าคนมากินก็เป็นทาน เขาจึงไม่คิดว่าเป็นการทำมาหากินอย่างเดียว แต่เป็นการทำบุญไปด้วย...

เนื้อหาเต็ม: อิดหื้อง่าวยะหยัง