นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปิดหลักสูตรนักบริหาร รุ่นที่ 1

Ico48
แมวเหมียว [IP: 192.168.100.112]
13 Febuary 2009 15:47
#41078

เศรษฐกิจพอเพียง ละจจัดเสริมให้หรือไม่ แล้วหลักการอบรมจะสมบรณ์หรือไม่