นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปิดหลักสูตรนักบริหาร รุ่นที่ 1

Ico48
คุณนาฏยา กัณหาเจริญพงศ์ ไม่เป็นไรค่ะ คาดการไว้แลวว่าต้องมี กรณีแบบนี้ ... เนื่องจากมันมีองค์ประกอบหลายองค์ประกอบ...จึงจะสมบูรณ์ได้ ไม่ว่ากันอยู่แล้วค่ะ...