นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขี้ข้าพลอยพยัก

Ico48
ฟ้าใส [IP: 192.168.100.112]
12 กุมภาพันธ์ 2552 16:10
#41039
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ทั้งอาจารย์ และ ครู ต่างวิ่งวุ่น เพื่อความก้าวหน้าของตัว ลืมลูกศิษย์ตาดำๆ ทั้งลูกศิษย์ตัวน้อย และตัวโข่ง  ....เดี่ยวนี้เข้ายุคสมัย จ้..ง ทำผลงานกันแล้ว มีใครยังไม่รู้บ้าง ยกมือขึ้น
เนื้อหาเต็ม: ขี้ข้าพลอยพยัก