นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เงินวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี2552

Ico48
อ.วันดี [IP: 192.168.100.112]
11 กุมภาพันธ์ 2552 14:47
#40986
เรื่องแบบนี้ น่าจะส่งให้อาจารย์และนักวิจัยทั้งคณะฯทราบทาง e-mail แล้วทำ link มาที่ share.psu.ac.th ก็ได้ค่ะ น้องนาถจะได้ไม่ต้องพิมพ์หลายครั้ง คนที่จะเข้ามาดูใน share จะอยู่ในวงจำกัดค่ะ