นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความก้าวหน้าของการร่วมมือเรื่องยางกับฝรั่งเศส

Ico48
Monly (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
10 กุมภาพันธ์ 2552 20:03
#40935

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี ด้วยค่ะ