นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องของต้นไม้ดอกเหลือง

Ico48
wullop [IP: 192.168.100.112]
09 กุมภาพันธ์ 2552 18:14
#40897

เรียนคุณ salin thara

เท่าที่ทราบ ไม่มีใครบอกว่ากิน หรือไม่ได้ แต่ทั้งสองพืชเป็นพืชตระกูลถั่วเหมือนกัน โดยโสนมักขึ้นตามธรรมชาติ หลังหน้าน้ำ ปัจจุบันคงมีการปลูกเก็บดอกขาย

ส่วนปอเทืองใช้ปลูกทำปุ๋ยพืชสด ปรับปรุงบำรุงดิน

ที่บันทึกมา คงกินไปเรียบร้อยแล้ว หว้งว่าคงปลอดภัยนะครับ เป็นอย่างไรช่วยส่งข่าวมาด้วย หากไม่มีปัญหา คงมีคนเก็บดอกกินจนหมดทุ่งอย่างที่ว่า หรือต่อไปอาจมีคนปลูกเก็บดอกขายก็ได้