นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Adobe Presenter กับ Moodle

Ico48
ภูมิ [IP: 114.128.173.243]
07 Febuary 2009 00:21
#40849

อาจารย์มีเบอร์ไหมครับเพื่อจะสอบถามโดยตรงอะ เมล์ผมนะ pk-2528@hotmail.com

เนื้อหาเต็ม: Adobe Presenter กับ Moodle