นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ก - ฮ เพื่อนฉัน

Ico48
*0*...คนแรกที่ให้อุโยะเลยนะเนี่ยะ ขอบคุณคร้าฟ -/\-
เนื้อหาเต็ม: ก - ฮ เพื่อนฉัน