นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขี้ข้าพลอยพยัก

Ico48
เฒ่าQC [IP: 192.168.100.112]
05 กุมภาพันธ์ 2552 14:15
#40798

การบรรยาย ขอได้โปรดนำหัวใจและจิตวิญญาน กลับคืนมาให้มหาวิทยาลัย.. โดย Dr. Ovid J.L. Tzengกล่าวว่ามหาวิทยาลัยในโลกปัจจุบันล้วนป่วยไข้ด้วยโรค Citation Syndrome, Nobel Prize Syndrome, Publication Syndrome, Number 1 Ranking Syndrome และ Patent Syndrome จนอาจลืม Education ที่แท้จริงไป โดนใจครับ

    การที่มหาวิทยาลัยในปัจจุบันล้วนป่วยไข้ จนลืมหัวใจและจิตวิญญาณที่แท้จริงของการศึกษา ทำให้สังคมไทย สังคมโลกล้มป่วยไปด้วย  หัวใจและจิตวิญญาณของการศึกษาควรพิจารณาเพ่งเล็ง ให้ความสำคัญที่ตัวผู้ศึกษาที่จะได้รับการพัฒนา ได้รับผลประโยชน์ เป็นสำคัญ

     การศึกษาในปัจจุบัน ท่านพุทธทาส กล่าวว่าเป็นแบบ สุนัขหางด้วน เพราะการมุ่งศึกษาเล่าเรียน ตำรา การสร้างอาชีพ แต่ขาดส่วนสำคัญคือการศึกษา การสร้างจิตวิญญาณแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง มีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ในวิชาชีพ หากขาดจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นจิตหิวโหย ร้อนร่นด้วยอำนาจกระแสบริโภคนิยม ทุนนิยม อัตตานิยม หวังผล ประโยชน์ตน กอบโกย เบียดเบียน รังแกสังคม   และสร้างสังคมมนุษย์ให้เป็นเปลวเพลิงนรก 

    จิตวิญญาณของการศึกษา นอกจากการศึกษาตำรา วิชาชีพ ควรสร้างจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้อง สร้างบัณฑิตให้รื่นรมณ์กับการอยู่กับโลกพร้อมกับสังคมโลกให้น่ารื่นรมณ์ด้วย ขอฝากผู้บริหารการศึกษาด้วย

       

    

เนื้อหาเต็ม: ขี้ข้าพลอยพยัก