นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รับการตรวจ ก.พ.ร.

Ico48
The star [IP: 192.168.100.112]
05 กุมภาพันธ์ 2552 13:53
#40792

ไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาด คนที่ไม่ทำอะไรเท่านั้นที่ม่เคยผิดพลาด เมื่อไม่ได้ตามเป้าหมายยังมีการประเมินหาสาเหตุก็เป็นสิ่งที่ดีถือเป็นบทเรียนในการพัฒนาต่อไป.....แต่รูปสวยนะ...เจ้านาง

เนื้อหาเต็ม: รับการตรวจ ก.พ.ร.