นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รับการตรวจ ก.พ.ร.

Ico48
น้อง อุโยะจัง แหะ! แหะ!  อย่างน้อยก็มีครั้งที่ 1 .... 2..จะดีขึ้นในครั้งถัดไป....อย่าเหมือนพี่...ถอยหลังเข้าคลอง
คุณกันยปริณ ทองสามสี แท้จริงแล้เวกำลังใจอยู่ที่ตนเอง...ไม่ต้องปลอบโยน...เรื่องอย่างนี้ต้องเข้าใจได้เองจริงๆ ขอบคุณค่ะที่เป็นห่วงกัน
คุณmandala ยินดีค่ะ...ยินดีเข้าสู่ระบบการ monitor ที่หวังว่าจะทำให้ผลการประเมินดีขึ้นในทุกทุก ตัวชี้วัด เราจะได้รับ bonus ที่มีตัวเลขสูงขึ้นอีกสักคนละ 200 ไง....อิ..อิ...
เนื้อหาเต็ม: รับการตรวจ ก.พ.ร.