นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รับการตรวจ ก.พ.ร.

Ico48
ท่านเฒ่าQC  เอ่ยชมแม่น้องนางมากเกินไป....จะหาข้อมูลมาให้ค่ะสำหรับคำถาม

รูปสวยแบบดูไกลๆ เหรอ...สวยได้เท่านี้จริงๆ อิ...อิ..
เนื้อหาเต็ม: รับการตรวจ ก.พ.ร.