นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รับการตรวจ ก.พ.ร.

Ico48
คุณรัตติยา เขียวแป้น ขำอะไร...นี่เป็ยฝีมือการเชียร์ของชาวเชียงใหม่โดยแท้...เขินจะตายไปวันหลังจะเล่าให้ฟังเป็นอีกประสบการณ์ที่แปลกสุดๆ ก๊ากส์
เนื้อหาเต็ม: รับการตรวจ ก.พ.ร.