นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รับการตรวจ ก.พ.ร.

Ico48
ขอบคุณ คุณ sompornp จริงๆ ตามมาเชียร์กันไกลเชียว...ไม่เบื่อจะเชียร์บ้างหรือคะ...ถามจริง
เนื้อหาเต็ม: รับการตรวจ ก.พ.ร.