นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รับการตรวจ ก.พ.ร.

Ico48
sompornp [IP: 202.28.25.220]
04 กุมภาพันธ์ 2552 09:35
#40737

Cheer up!!!!!

Try  your  best

เนื้อหาเต็ม: รับการตรวจ ก.พ.ร.