นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขี้ข้าพลอยพยัก

Ico48

มาพยักหน้าด้วยคน

หงึก หงึก หงึก

๑ ไม่ได้ ๓ ก็พอ ไม่ขอ ๕

มหาวิทยาลัยในโลกปัจจุบันล้วนป่วยไข้ด้วยโรค

  1. Citation Syndrome
  2. Nobel Prize Syndrome
  3. Publication Syndrome
  4. Number 1 Ranking Syndrome
  5. Patent Syndrome

จนอาจลืม Education ที่แท้จริงไป

เอ ....

เรียนรู้โลกใหม่ โอบกอดตัวเอง

โฮววววววววว  Webometric เจ้าเอย

อย่าหลงทาง Education

เราเอง

เนื้อหาเต็ม: ขี้ข้าพลอยพยัก