นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 โปรแกรมแช่แข็ง Deep Freeze

Ico48
นิรันดร์ [IP: 124.122.141.132]
02 กุมภาพันธ์ 2552 14:00
#40646

ลงใหม่ครับมันจะมีให้ถอนโปรแกรม

เนื้อหาเต็ม: โปรแกรมแช่แข็ง Deep Freeze