นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มายาคติ(Myth)

Ico48
สัญญา [IP: 192.168.100.112]
02 Febuary 2009 10:19
#40636

 มายาคติ คนไทยไม่โง่นะรู้จักคำนี้ มาตั้งแต่ครั้งโบราณแล้วนะคุณลุงที่เคารพ  โดยความหมายควรจะรวมอยู่ในหมวด สัญญา หนึ่งในเบญจขันธ์ โดยมีความหมายถึงลักษณะของจิตที่จำได้ หมายรู้ ในสิ่งที่สัมผัส ในสิ่งที่ระลึกรู้ ซึ่งจะผลครอบงำภาวะจิต ความรู้สึก นึกคิด การตัดสินใจ ของจิตในเรื่องนั่นๆ การศึกษาที่ดี การได้รับรู้ ได้เห็นข้อเท็จของสภาวะนั่นๆ เสมือนสมองมีโปรแกรมสัญญาที่ดี จะช่วยลดภาวะ หรือแก้ปัญหา มายาคติที่ครอบงำจิตให้เห็นผิด ประพฤติผิดได้ นะ

เนื้อหาเต็ม: มายาคติ(Myth)