นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วิธีลดขนาดไฟล์ Word, PowerPoint, Excel ให้เล็กลง

Ico48

ขอบคุณครับ 
วิธีการนี้ช่วยให้ระยะเวลาการเปิดไฟล์ลดลงด้วย