นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การตั้งค่า Proxy สำหรับ AVG เพื่อ Update ภายใน ม.อ.

Ico48

กรณี AVG ช่อง update มีให้เลือกตัวเลือก From browser ควรใช้ตัวนี้ครับ

เพราะว่าเมื่อกลับไปที่บ้าน นอกม.อ. จะอัปเดตได้ไม่ติดกับค่าพร็อกซี่ที่ตั้งไว้