นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ขอบคุณผู้บริจาคเข้ากองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ

Ico48
www.Dhagoldfarm.com [IP: 115.67.123.54]
28 มกราคม 2552 15:53
#40540

Gong Xi Fa Cai 2009

 ปีใหม่นี้ ขอให้ศิษย์เก่าศิษย์ใหม่คณะทรัพย์และบุคคลากรคณะทรัพย์ทุกคน

 จงประสบแต่ความสุขความสำเร็จ และมีสุขภาพที่ดี

 Tan Hiansoon