นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สิ่งดีๆ กับการทำวิจัยกับชุมชน

Ico48
สายฝน (Recent Activities)
09 December 2007 13:26
#4033

พี่ขาสายฝนอยากทำวิจัยบ้างแต่เริ่มต้นไม่ถูกจะทำอย่างไรดีค่ะ

มีหัวข้อเรื่องแล้วแต่เริ่มต้นไม่ถูกคะพี่