นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แรงบันดาลใจ

Ico48

พี่มยุรีคะ >> ไม่ต้องทำไงล่ะค่ะพี่ เพราะเราทำอะไรไม่ได้

อาจจะทำได้อย่างเดียว

"ทำใจ" ค่ะ

55555+

เนื้อหาเต็ม: แรงบันดาลใจ