นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แรงบันดาลใจ

Ico48
muffin [IP: 131.174.244.5]
16 มกราคม 2552 16:13
#40158

"กำลังใจ" สร้าง "แรงบันดาลใจ"

"แรงบันดาลใจ" สร้าง "กำลังใจ"

;-) 

 muffin น้อย @ The Netherlands