นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แรงบันดาลใจ

Ico48
หนอน [IP: 192.168.100.112]
16 มกราคม 2552 11:27
#40119
"คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก" ขอเป็นกำลังใจก้าวสู้ต่อไป Keep Walking
เนื้อหาเต็ม: แรงบันดาลใจ