นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แรงบันดาลใจ

Ico48

ทุกอย่างถูกบันทึกไว้ในสมอง

ขณะนี้มันเริ่มริบหรี่ ไปทุกวัน ...........

เข้ามาอ่านแล้ว ทำให้มีแรงบันดาลใจให้หันมาเขียนบันทึกบ้างแล้ว.....................

  ขอบคุณค๊ะ.

 

เนื้อหาเต็ม: แรงบันดาลใจ