นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แรงบันดาลใจ

Ico48

พี่เราเป็นอีกแรงบันดาลใจหนึ่ง ที่ผลักดันให้กลับมาขีดๆเขียนๆอีกครั้ง ทั้งจากการพูดคุย และจากบันทึก

ช่วงนี้ไม่ได้เขียนบันทึกเลยเช่นกัน ที่เขียนไว้ก็ยังค้างคา คงเป็นผลมาจากช่วงที่ผ่านมา ไม่ค่อยได้มีเวลาเล่นเน็ตในช่วงค่ำถึงดึก  (หรือแค่ข้ออ้างหว่า 555) ^___^

เนื้อหาเต็ม: แรงบันดาลใจ