นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แรงบันดาลใจ

Ico48
  • เพราะเธอเป็นแรงบันดาลใจ...ให้คน คนนี้
  • ..เราต่างเป็นแรงบันดาลใจให้กันและกันได้...เช่น...บันทึกของคุณชาย...สร้างบันทึกนี้ให้ คุณคนธรรมดาได้
  • มาอ่านค่ะ
เนื้อหาเต็ม: แรงบันดาลใจ