นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องของต้นไม้ดอกเหลือง

Ico48

วันนี้ (14 มค. 52) แวะไปดูดอกปอเทือง  เลยเก็บภาพมาฝาก  แต่กว่าจะเล็งได้ซักรูป เล่นเอาตาลาย
เพราะลมแรงเหลือเกิน  ทำให้ดอกไม้ไหวตลอดเวลา อีกทั้งดอกไม้เริ่มเหี่ยวแล้ว