นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แรงบันดาลใจ

Ico48
  • ใช่ค่ะ  การทำงานอะไรก็ตาม สำเร็จได้ เกิดจากแรงจูงใจในการทำงาน และมีความสุขในกระบวนทำงานทุกขั้นตอน โดยไม่ได้เกิดจากการถูกบีบบังคับ    สำหรับมอนลี่เองก็เหมือนกัน ในเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา นับได้ว่า ได้อ่าน บันทึกน้อยมาก หรือไม่ค่อยได้เข้ามาบันทึกเลย เนื่องจากมีงานรัดตัวมาก  แต่เมื่อมีโอกาสเวลาอันเหมาะสม ก็จะต้องแวะมาอ่าน หรือเขียนบันทึกอีก  โดยมิได้เกิดจากการถูกบีบบังคับแต่อย่างใด 
เนื้อหาเต็ม: แรงบันดาลใจ