นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์...พัฒนาการเรียนรู้

Ico48
  • ท่าน เฒ่าQC
    ยินดีนัก ท่านที่ท่านเข้ามา ต่อยอดเปิดอกเปิดใจเปิดตัวให้ดิฉัน รับรู้เรื่อง "การเรียนรู้" ในมุมที่กว้างกว่า
  • นี่เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่จะไปให้ถึง ฝันที่จะให้เติมเติมกันและกัน....
  • พี่บอกน้อง...แบบ soft soft""" น้องฟังพี่แบบ..ลึกๆ ผ่านช่องแสดงความคิดเห็น(ดังที่ทำอยู่นี้)เพราะคนที่อ่าน...คนอื่นๆได้รับรู้ไปด้วย
  • ไม่ว่าท่านจะเป็นใครขอจง รับรู้ว่า "ยินดีนัก"
  • จะพยายามเขียน...ให้ท่านแวะมาให้ความเห็นอีก....