นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องของต้นไม้ดอกเหลือง

Ico48
  • เป็นทางผ่านกลับบ้านของหนู
  • ลุกถามว่าต้นอะไร
  • หนูบอก ว่า "ดอกถั่ว"
  • แหง่วว!  .....
  • หน้าแตก วันนี้จะไปเฉลยว่าแท้จริงแล้วคือ
  • ปอเทือง....นี่เอง
  • ขอบคุณค่ะ