นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์...พัฒนาการเรียนรู้

Ico48

   "แท้จริงแล้ว...การจัดการความรู้ไม่ใช่เป้าหมาย...เป็นเพียงเครื่องมือ..สร้างบรรยากาศในองค์กรให้ทำสิ่งดีๆ ร่วมกัน "

       เห็นด้วยค่ะ