นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เรื่องนี้ต้องอ่าน

Ico48

ยินดีต้อนรับเข้าสู่วงแชร์ค่ะ

 

เนื้อหาเต็ม: เรื่องนี้ต้องอ่าน