นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ปัญหาการ Upgrade Thai pack บน SugarCE-Full-5.0.0beta2

Ico48
CEeTeE [IP: 58.10.201.148]
26 ธันวาคม 2551 16:34
#39574
ใน CE 5.1 / 5.2  ทำเหมือนกันมั้ยครับ