นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประโยชน์ของจุลินทรีย์ EM

Ico48
ปุณยา [IP: 117.47.226.21]
26 ธันวาคม 2551 15:34
#39564

อยากรู้เกี่ยวกับที่ขายกากน้ำตาล ว่าจะหาซื้อได้ที่ไหน อยู่เชียงใหม่คะ และถ้าไม่มีจะหาอะไรแทนได้ดีคะ