นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Adobe Presenter กับ Moodle

Ico48
panyarak (Recent Activities)
26 December 2008 12:38
#39547

ลองตั้งค่า Number of attemptsใหม่ดูนะครับ เข้าใจว่า default เป็น 1 attempt ครับ

การตั้งค่านี้อยู่ที่หน้า Adding a new SCORM/AICC หรือ Editing SCORM/AICC ครับ

เนื้อหาเต็ม: Adobe Presenter กับ Moodle