นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Adobe Presenter กับ Moodle

Ico48
ทิพย์ [IP: 202.28.66.23]
26 December 2008 11:30
#39543

ลองไปทำตามอาจารย์แล้ว แต่มีปัญหานิดหนึ่งอยากถามค่ะ ว่า ถ้าเราทำแบบฝึกหัดแล้วนำไปไว้ใน moodle ในแบบ scorm แล้วลองทำแบบฝึหัดนั้น แล้ว logout แล้วเข้าใหม่ มันไม่สามารถทำแบบฝึกหัดนั้นได้แล้ว จะมีวิธีไหนบ้างค่ะ ที่จะให้เด็กเข้าไปทำแบบฝึกหัดได้หลายครั้ง