นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Photoshop - แก้ปัญหาสระ/วรรณยุกต์ลอย และตัวอักษรพิมพ์ไม่ออก

Ico48
  • ขอบคุณค่ะที่มาแลกเปลี่ยนความรู้กัน เดี๋ยวจะลองโหลดไปใช้ดูนะคะ
  • วิธีแก้สระลอยมีอีก 2 วิธี ทำได้ไม่้ต้องโหลดโปรแกรมไรมาเสริม ทำได้ดังนี้ค่ะ  ไปที่นี่เลย